vwin德赢娱乐城vwin德赢 ac米兰加工动态:
首页 > 信息动态  > vwin德赢娱乐城vwin德赢 ac米兰加工动态

vwin德赢娱乐城vwin德赢 ac米兰加工vwin德赢 ac米兰翡翠“三字经”

来源:传统文化-文房四宝 发布时间:2017年06月13日
vwin德赢娱乐城vwin德赢 ac米兰加工vwin德赢 ac米兰翡翠“三字经”

      vwin德赢娱乐城vwin德赢 ac米兰加工第一品、水生灵
      世之所存,皆有其灵。言翡翠之水头,除其质地,却是这灵之所存。如观滔滔江河翻滚之澎湃,又如绵绵小溪涓涓之静雅。此为初之所存,即为其水生灵。

      第二品、色净美
      尝翡翠于目,其色尤可鉴。凡色之净美,如澈至纯为上品,不究其色属。倚君所好,归所赏者即为色贞,莫以其何色徒辩其贵。

      第三品、形厚重
      水载其灵,厚呈其形。翡翠如人,端重而持稳。厚无分大小,乃其形之韵。或如泰山之重,或如君子之行,入目便觉端正。

      vwin德赢娱乐城vwin德赢 ac米兰加工第四品、功精巧
      天工巧手拓其貌,浑然天成自成品。君子行于世,历万般,方就其果。翡翠亦如是。生为石,成于工,皆在功者之智。其精巧,达化境,乃为最。

      第五品、境深远
      视一方翡翠,能悟古今,品一块玲珑,便觉静远。翡翠难论翘楚,却皆有一境。如参经颂典,又如山水写意,一翡一天地,一翠一世界。

      vwin德赢娱乐城vwin德赢 ac米兰加工第六品、通灵犀
      爱翡翠者,遍寻一世,只求一方。翡翠之灵,穷其一世,亦觅相识之主。翡翠存万世得者数十载,却也不妄。故,翡翠所寻,如世者,皆为灵犀相通。